Έφη Μαρκουλάκη. «Νανοασφάλεια – Ανασκόπηση δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, 18-19 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα (Οργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – ΕΛΙΝΥΑΕ)