Έφη Μαρκουλάκη. «Νανοασφάλεια – Ανασκόπηση δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», «Εφαρμοσμένη Νανοτεχνολογία στις Επιστήμες Υγείας και του Περιβάλλοντος», Συνεδρία σε Ασφάλεια, Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα – Κανονιστικό πλαίσιο, 30 Ιουνίου 2019, Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Έρευνας, Ηράκλειο