Νανοασφάλεια – Ανασκόπηση δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Έφη Μαρκουλάκη. «Νανοασφάλεια – Ανασκόπηση δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, 18-19 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα (Οργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – ΕΛΙΝΥΑΕ)

Συνεδρία σε Ασφάλεια, Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα

Έφη Μαρκουλάκη. «Νανοασφάλεια – Ανασκόπηση δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», «Εφαρμοσμένη Νανοτεχνολογία στις Επιστήμες Υγείας και του Περιβάλλοντος», Συνεδρία σε Ασφάλεια, Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα – Κανονιστικό πλαίσιο, 30 Ιουνίου 2019, Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Έρευνας, Ηράκλειο

Workshop

Παρουσίαση με τίτλο «Νανοασφάλεια – Ανασκόπηση δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο / Nanosafety – Review of actions at European and National Level» στα πλαίσια της συνάντησης εργασίας που διοργανώνεται στην Κρήτη, από το ΙΤΕ και την ΕΛΕΝΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας) στις 30/6/2019.

WS1-NANOSAFETY

Management of nanomaterial risks on health, safety and environment, 6th Hellenic Forum for Science, Technology & Innovation, NCSR DEMOKRITOS, 10 July 2018, Athens (speakers from EC, NSC, CEN, NIA, Greek industry & participants from the Greek ministries of Research, Employment, Health and Environment) http://events.demokritos.gr/?session=nanosafety-management-of-nanomaterial-risks-on-health-safety-and-environment