Νανοασφάλεια – Ανασκόπηση δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Έφη Μαρκουλάκη. «Νανοασφάλεια – Ανασκόπηση δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, 18-19 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα (Οργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – ΕΛΙΝΥΑΕ)

Συνεδρία σε Ασφάλεια, Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα

Έφη Μαρκουλάκη. «Νανοασφάλεια – Ανασκόπηση δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», «Εφαρμοσμένη Νανοτεχνολογία στις Επιστήμες Υγείας και του Περιβάλλοντος», Συνεδρία σε Ασφάλεια, Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα – Κανονιστικό πλαίσιο, 30 Ιουνίου 2019, Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Έρευνας, Ηράκλειο