Παρουσίαση με τίτλο «Νανοασφάλεια – Ανασκόπηση δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο / Nanosafety – Review of actions at European and National Level» στα πλαίσια της συνάντησης εργασίας που διοργανώνεται στην Κρήτη, από το ΙΤΕ και την ΕΛΕΝΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας) στις 30/6/2019.